Tenaga Pendidik dan tenaga kependidikan

Tenaga Pendidik dan Kependidikan di SMP Islam Al Fath , merupakan tenaga pendidik yang berpengalaman dan  sesuai dengan standar yang telah di tetapkan oleh kementrian pendidikan dan kebudayaan

kembali ke PLS